تجزیه وترکیب آیه ی 1 از سوره ی نساء ( 4 ) 

« یا أیّها الناسُ اتّقوا ربّکمُ الذي خلقَکم من نفسٍ واحدة وخلق منها زوجَها وبثّ منهما رجالاً کثیراً ونساءً واتّقوا الله الذي تَساءلون به والأرحامَ إنّ الله کان علیکم رقیباً » .

یا : حرف نداء ، غیر عامل ، مبنی بر سکون .

أيّ : اسم غیر متصرف ، نکره ، مبنی بر ضم ./ منادای نکره ی مقصوده محلا منصوب [1] .

الناس : اسم ، مفرد ( یا اسم جمع ) ، مذکر ، جامد ، معرفه ، معرب ، صحیح الآخر ، منصرف ./ عطف بیان ( یا بدل ) ومرفوع بنابر تابعیت از لفظ « أيّ » [2] .


موضوعات مرتبط: پاسخ به سؤلات دوستان و همکاران ، آموزش تجزیه و ترکیب همراه با مثالهای متنوع ، قواعد و ادبیات عربی در ایات قرآن و احادیث نبوی
برچسب‌ها: آیات قرآن , احادیث , تجزیه فعل

ادامه مطلب
تاريخ : جمعه ۱۳ دی۱۳۹۲ | ۱:۲۰ قبل از ظهر | نویسنده : حمزه |

دانش پژوهان گرامی فعل هایی که تاکنون در احادیث و آیات ذکر شده است. به ترتیب در جدول تجزیه فعل تجزیه می شود. خواهش می کنم ؛برای تقویت معلوماتتان ابتداء خود تجزیه کنید وسپس پاسختان را با جدول تجزیه مقایسه کنید. 

فعل معنی

نوع و

زمان

صیغه

تعداد

حروفش

لازم/

متعدِّی

معلوم/

مجهول

معرب/

مبنی

جنس حروفش
أن تَصُومُوا اینکه
روزه بگیرید
مضارع
التزامی
للمخاطبینَ ثلاثی مجرَّد لازم معلوم معرب معتل واجوف
واوی
کُنتُم تَعلَمُونَ می دانستید ماضی استمراری للمخاطَبِینَ ثلاثی مجرَّد متعدِّی معلوم معرب صحیح و 
سالم
یُضَاعَفُ چندبرابر
می کند
مضارع للغائب ثلاثی مزید
باب مفاعله
متعدِّی معلوم معرب صحیح و
سالم
یَمحُو نابود می کند مضارع للغائب ثلاثی مجرَّد متعدِّی معلوم معرب معتلّ و 
ناقص واوی
موضوعات مرتبط: آموزش تجزیه و ترکیب همراه با مثالهای متنوع ، قواعد و ادبیات عربی در ایات قرآن و احادیث نبوی
برچسب‌ها: آیات قرآن , احادیث , تجزیه فعل

تاريخ : جمعه ۱۳ دی۱۳۹۲ | ۱:۱۵ قبل از ظهر | نویسنده : حمزه |

در این مطلب وبلاگ قرآن خدا تجزیه سوره بقره را برای شما حاظر کرده ایم.

 بقره دومین و بزرگ ترین سوره قرآن است. این سوره دارای ۲۸۶ آیه است و در مدینه نازل شده است.

بقره به معنی گاو است ، که اشاره به داستان فرمان خداوند به قوم بنی اسرائیل مبنی بر ذبح کردن گاو دارد.

آیه دوم : ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین
ذلک : اسم – غیر متصرف – اسم اشاره به دور برای مفرد مذکر – معرفه – مبنی برفتح

این بخشی از کتاب تجزیه سوره شریفه بقره است.
در این کتاب کم حجم سعی بر آن شده تا سوره بقره تا آیه ۶۱ مورد تجزیه قرار بگیرد.
شما می توانید این کتاب را از وبلاگ قرآن خدا دانلود کنید.

حجم: ۲۸۰ کیلو بایت

با کلیک بر روی این نوشته دانلود کنید


موضوعات مرتبط: آموزش قواعد برای همکاران دبیر ، آموزش صرف ، آموزش تجزیه و ترکیب همراه با مثالهای متنوع ، آموزش عـربــی برای دانشجــویان زبان و ادبیــات عرب ، قواعد و ادبیات عربی در ایات قرآن و احادیث نبوی
برچسب‌ها: تجزیه

تاريخ : جمعه ۱۳ دی۱۳۹۲ | ۱:۲ قبل از ظهر | نویسنده : حمزه |

سلام عليكم
دوستان غزیز در این سایت بسیار مفید می توانید سوره و آیه های مورد نظراز قرآن کریم را مشخص کنید تا اعراب و تجزیه صرفی و نحوی تک تک کلمات آن را برایتان نمایش بدهد.

باین صورت که اسامی سوره ها به انگليسي وعربي می باشد بترتیب از اولین سوره مبارک قرآن تا آخرین عنوان  سوره را اتخاب کرده و آیه آنرا نیز انتخاب می نمایید تجزیه و ترکیب کامل آیات دلخواه می آید.

امکانات بسیار مفید دیگر نیز دراین سایت مانند قرائت آیات - تجوید و ... دارد

برای وررود بسایت از آدرس زیر استفاده کنيد.    

باتشكر از استاتيد گرامي آقاي بغيازي و اسدي       

http://corpus.quran.com/treebank.jsp?chapter=1&verse=1 


موضوعات مرتبط: نکته های کتب درسی عربی


موضوعات مرتبط: آموزش قواعد برای همکاران دبیر ، آموزش تجزیه و ترکیب همراه با مثالهای متنوع ، آموزش عـربــی برای دانشجــویان زبان و ادبیــات عرب ، قواعد و ادبیات عربی در ایات قرآن و احادیث نبوی
برچسب‌ها: دانلود

تاريخ : جمعه ۱۳ دی۱۳۹۲ | ۱:۰ قبل از ظهر | نویسنده : حمزه |

ترکیب سوره حمد

«بسم الله الرحمن الرحیم»

بسم

جار ومجرور – متعلق به ابدأ  یا ابتدائی

الله

مضاف الیه و مجرور به کسره برای کلمه اسم

الرحمن

صفت اول برای الله و مجرور به کسره

الرحیم

صفت دوم برای الله و مجرور به کسره

الحمدالله رب العالمین

الحمد

اسم معرفه به «ال» مبتدا و مرفوع

لله

جار و مجرور، خبر و محلا مرفوع

رب

صفت اول برای الله مجرور به کسره ظاهره و مضاف به کلمه العالمین

العالمین

مضاف الیه و مجرور به "یاء" اعراب فرعی

الرحمن الرحیم

الرحمن

صفت دوم برای الله و مجرور به کسره

الرحیم

صفت سوم  برای الله و مجرور به کسره

مالک یوم الدین

مالک

صفت چهارم برای الله و مجرور به کسره

یوم

مضاف الیه و مجرور

الدین

مضاف الیه برای "یوم" و مجرور به کسره

ایاک نعبد و ایاک نستعین

ایاک

ضمیر منفصل نصبی ، مفعول به مقدم و محلا منصوب

نعبد

فعل مضارع ، متکلم مع الغیر، مرفوع و فاعل آن ضمیر مستتر نحن

و

حرف عطف، مبنی بر فتح ، غیر عامل

ایاک

ضمیر  منفصل نصبی ، مفعول به مقدم برای فعل نستعین و درجایگاه نصب

نستعین

فعل مضارع ، متکلم مع الغیر ، مرفوع، فاعل آن ضمیر مستتر نحن

اهدنا الصراط المستقیم

اهد

فعل امر، مفرد مذکر مخاطب، و فاعل آن ضمیر مستتر انت به استتار وجوبی

نا

ضمیر متصل نصبی، مفعول به اول و درجایگاه نصب

الصراط

مفعول به دوم و موصوف ، منصوب به فتحه ظاهر

المستقیم

صفت برای «الصراط »و منصوب به فتحه

صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم و الضالین

صراط

بدل کل از کل از الصراط و منصوب به اعراب تبعی

الذین

اسم موصول، مبنی بر فتح، مضاف الیه و محلا مجرور

انعمت

فعل ماضی، مفرد مذکر مخاطب ، مبنی بر سکون و فاعل آن تاء ضمیر متصل مرفوعی ، مبنی بر فتح و محلا مرفوع

علیهم

جارو مجرور و متعلق به انعمت

غیر

صفت الذین و مجرور به کسره

المغضوب

اسم، معرفه به ال موصول، مضاف الیه و مجرور  به کسره

علی

حرف جر و مبنی برسکون

هم

ضمیر متصل جری و محلا مجرور

علیهم

جارومجرور متعلق به المغضوب

و

حرف عطف، مبنی بر فتح، و غیر عامل

لا

حرف نفی مبنی بر سکون، لا زائده و برای تأکید آمده است

الضالین

معطوف، مجرور به اعراب نیابی یاء


موضوعات مرتبط: آموزش نحو ، آموزش تجزیه و ترکیب همراه با مثالهای متنوع ، قواعد و ادبیات عربی در ایات قرآن و احادیث نبوی
برچسب‌ها: ترکیب

تاريخ : جمعه ۱۳ دی۱۳۹۲ | ۰:۵۴ قبل از ظهر | نویسنده : حمزه |

 

سایت اعراب و تحلیل و تجزیه صرفی و نحوی آیات قرآن- به دو زبان

انگلیسی و عربی- موقع إعراب القرآن بالانکلیزی والعربی

 

سلام علیکم
در این سایت بسیار مفید می تونید سوره و آیه ای رو از قرآن کریم مشخص

کنید تا اعراب و تجزیه صرفی و نحوی تک تک کلمات آن براتون نمایش داده بشه


هذا الموقع یقدم الاعراب الکامل لکلمات القرآن الکریم


http://corpus.quran.com/treebank.jsp?chapter=103&verse=2


ارجو ان یفیدکم الموقعموضوعات مرتبط: زبان و ادبیات عربی ، آموزش تجزیه و ترکیب همراه با مثالهای متنوع ، آموزش عـربــی برای دانشجــویان زبان و ادبیــات عرب ، بخش دانلودها
برچسب‌ها: تجزیه

تاريخ : جمعه ۱۳ دی۱۳۹۲ | ۰:۵۰ قبل از ظهر | نویسنده : حمزه |

آموزش جامع تجزیه و ترکیب عربی

1 آنچه باید درتجزيه و تركيب  جملات عربی بدانیم :

با توجه به اين كه تجزيه و تركيب در واقع كل قواعد آموخته شده مي‌باشد و اكثر كساني كه درس عربي نمرات بالايي كسب مي‌كنند و يا درصدهاي بالايي را به دست مي‌آورند. كساني كه مبحث تجزيه و تركيب را خوب مسلط شده‌اند.

(ولي براي مسلط شدن بهتر است همه مباحث آموخته شده را بار ديگر مرور كنيد)

التحليل الصرفي (تجزيه) :

منظور از تحلیل صرفی بررسی ویژگیهای فردی کلمه - جدای از نقشی است  که در جمله می پذیرد.

۱ -اول باید نوع کلمه را مورد بررسی قرار داد (اسم - فعل - حرف )


موضوعات مرتبط: پرسش و پاسخ نکات قواعدی ، آموزش تجزیه و ترکیب همراه با مثالهای متنوع
برچسب‌ها: تجزیه

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه ۸ دی۱۳۹۲ | ۲۲:۰ بعد از ظهر | نویسنده : حمزه |
1- التحليل الصرفي

منظور از تحليل صرفي بررسي ويزگي هاي فردي كلمه ، جداي از نقشي است كه در عبارت مي پذيرد . براي اين منظور اول بايد نوع كلمه (اسم ، فعل و حرف) مشخص شود .

اسم : كلمه اي است كه معناي مستقل دارد ولی زمان ندارد. مانند :

طالبٌ عليّ رجل ، انت ، هذا ، الّذين ، ه ، ذهاب ، تعليم ...

فعل : كلمه اي است كه داراي معني مستقل همراه زمان معين (گذشته ، حال ، آينده) است . مانند : كتب ، كاتَبَ ، يكتب ، يكاتب ، ترجم، يترجم ، اُكتبْ ، كاتِبْ ، ترجِمْ . . .

حرف : كلمه اي است كه معني مستقل ندارد. مانند : ال ، في ، مِن ْ ، الي ، اِنَّ ، لم ، لا ، و ، يا ، الاّ...


موضوعات مرتبط: تست و کنکور عربی ، عربی یک عمومی متوسطه ، عربی دو تجربی و ریاضی ، آموزش قواعد برای همکاران دبیر ، آموزش صرف ، آموزش تجزیه و ترکیب همراه با مثالهای متنوع
برچسب‌ها: تجزیه

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه ۸ دی۱۳۹۲ | ۲۱:۳۱ بعد از ظهر | نویسنده : حمزه |
نکاتی در مورد علامت گذاری کلمات ( التشکیل)

در سؤالات کنکور سراسری در بخش « درک مطلب» دو سؤال از نه سؤال این بخش به حرکت گذاری«تشکیل» اختصاص دارد، برای پاسخ به این سؤال باید تسلط به حرکت گذاری فعل ها، اسم ها و حروف داشته باشیم و از طرف دیگر باید نقش های کلمات را در جملات بدانیم تا بتوانیم حرکت حرف آخر کلمات را تشخیص دهیم، لذا در این جاسعی شده است، موضوعاتی که در تشکیل اهمیت دارد به صورت فهرست وار ذکر شود که داوطلب بداند باید به چه نکاتی در تشکیل توجه ویژه داشته باشد. دانستن ترجمه عبارت نیز در حرکت گذاری می تواند خیلی مؤثر باشد. در این سؤالات بهتر است اول حرکت گذاری که به آن ها یقین داریم حداقل دو گزینه کنار بگذاریم و در مرحله بعد دو گزینه باقی مانده را مقایسه کنیم تا بتوانیم گزینه صحیح را تشخیص دهیم که این کار با ممارست و تمرین و تست زنی به دست می آید:

■ مواردی که باید در تشکیل به آن ها توجه کرد:


موضوعات مرتبط: تست و کنکور عربی ، عربی دو تجربی و ریاضی ، آموزش قواعد برای همکاران دبیر ، پرسش و پاسخ نکات قواعدی ، آموزش تجزیه و ترکیب همراه با مثالهای متنوع ، آموزش عـربــی برای دانشجــویان زبان و ادبیــات عرب
برچسب‌ها: تشکیل

ادامه مطلب
تاريخ : جمعه ۲۹ آذر۱۳۹۲ | ۲۰:۴۶ بعد از ظهر | نویسنده : حمزه |

اقسام فعل از نظر حروف اصلی:

               1)فعل معتل   2)فعل صحیح

     فعل معتل:

         به فعل های که یکی از حروف اصلی آن حروف عله(و،ا،ی)    باشد و به چهار دسته تسقیم می شود:

1)            فعل معتل مثال :  فعلی که اولین حرف اصلی آن حروف عله  باشد.مانند(وعد)

2)            فعل معتل اجوف: به فعلی که دومین حرف آن عله باشد. مانند (قَال، عاد)  

3)            فعل معتل ناقص :فعلی که سومین حرف آن حرف عله باشد. مانند(دعا، تلا)

4)        فعل معتل لفیف: فعل های که دو حرف اصلی آن حرف عله باشد و اگر دو حرف عله کنار هم قرار بگیرد آن را لفیف مقرون و اگر دو حرف عله جدا از هم قرار بگیرد آن را لفیف مفروق می گویند . مانند(روی ، ولی)


موضوعات مرتبط: عربی سه تجربی و ریاضی ، عربي سه انساني ، آموزش صرف ، آموزش تجزیه و ترکیب همراه با مثالهای متنوع
برچسب‌ها: فعل

ادامه مطلب
تاريخ : جمعه ۲۹ آذر۱۳۹۲ | ۲۰:۴۴ بعد از ظهر | نویسنده : حمزه |

بحثی مختصر و مفید در مورد تجزیه کلمه (التحلیل الصرفی)

تجزیه:(تحلیل صرفی) بیان خصوصیات کلمه: 1- اسم      2- فعل      3- حرف                                                                                             

    نشانه‌های اسم: 1- داشتن تنوین  2- داشتن ألْ    3- مضاف واقع شدن   4- مجرور واقع شدن   5- منادی واقع شدن

نشانه‌های فعل: 1- ضمیر تاء «ت»:جَلَسْتَ     2- ضمیر یاء «ی»:تجلسین     3- تاء تأنیث: ذَهَبَتْ   

4- نون تأکید(خفیفه یا نقیله): یَضْرِبَنَّ ، یَضْرِبَنْ     5- هر کلمه‌ای که قبلش قد، لم و سوف با                              بقیه درادامه مطلب


موضوعات مرتبط: عربی دو تجربی و ریاضی ، عربی سه تجربی و ریاضی ، آموزش قواعد برای همکاران دبیر ، آموزش صرف ، آموزش تجزیه و ترکیب همراه با مثالهای متنوع
برچسب‌ها: تجزیه

ادامه مطلب
تاريخ : جمعه ۲۹ آذر۱۳۹۲ | ۲۰:۴۰ بعد از ظهر | نویسنده : حمزه |
فعل از جهت ماده ( ریشه) ( ثلاثی مجرد/ثلاثی مزید)
 
همانطور که در درس قبل دیدید ، ما می توانیم به راحتی هر فعل را از هر صیغه ای که باشد با حذف علامت صیغه ها و احیاناً تغییر حرف اول فعل به صیغۀ اول (للغائب) بیاوریم . حال اگر فعلی در صیغۀ اول ماضی دارای فقط سه حرف باشد به آن ثلاثی مجرد ( سه حرف تنها) ، و اگر این صیغه دارای بیش از سه حرف بود به آن ثلاثی مزید ( سه حرف و حروف اضافه ) می گویند.
 
مثال : کدامیک از فعل های زیر ثلاثی مجرد و کدامیک ثلاثی مزید است ؟
 
اَنزَلنا :  این فعل را با حذف علامت صیغه (نا) به صیغه اول تبدیل می کنیم :  اَنزَلَ   ، همانطور که می بینید دارای چهار حرف اصلی است پس ثلاثی مزید می باشد.


موضوعات مرتبط: عربی یک عمومی متوسطه ، قواعد پايه اي راهنمايي ، آموزش صرف ، آموزش تجزیه و ترکیب همراه با مثالهای متنوع
برچسب‌ها: فعل

ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه ۲۵ آذر۱۳۹۲ | ۱:۳۶ قبل از ظهر | نویسنده : حمزه |

انواع اعراب:

 

1.     ظاهری

2.     محلی

3.     تقدیری

 اعراب ظاهری:نوعی از اعراب است که دارای حرکات اصلی در آخر کلمه می باشد و بر دو نوع است:

1.     اصلی

2.     فرعی

 اصلی:عبارتند از؛ مرفوع ( ُ  ٌ ) یا حالت رفع

منصوب  ( ً  َ ) یا حالت نصب

مجرور ( ِ  ٍ ) یا جر

مجزوم ( 0  ) یا جزم


موضوعات مرتبط: عربی دو تجربی و ریاضی ، عربي دو انساني ، آموزش نحو ، آموزش تجزیه و ترکیب همراه با مثالهای متنوع
برچسب‌ها: اعراب

ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه ۲ آبان۱۳۹۲ | ۱۲:۲ بعد از ظهر | نویسنده : حمزه |

تقسیم اسم به معرفه و نکره:

 معرفه:اسمی است که بر  شخص یا یک چیز مشخص دلالت دارد.

 نکره:اسمی است که بر شخص یا یک چیز نا مشخص و نا شناس دلالت دارد.

معمولا علامت نکره در زبان فارسی تنوین های ( ً ٌ ٍ ) رفع، نصب و جر می باشد.

معرفه شش نوع است:


موضوعات مرتبط: عربی دو تجربی و ریاضی ، عربي دو انساني ، آموزش صرف ، آموزش تجزیه و ترکیب همراه با مثالهای متنوع
برچسب‌ها: اسم

ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه ۲ آبان۱۳۹۲ | ۱۲:۱ بعد از ظهر | نویسنده : حمزه |
جزوه کامل قواعد عربی برای کنکور

خب با توجه به اینکه هم به کنکور هم نزدیک هستم و هم در امتحانات  خرداد  ،  گروه نرم افزاری دماوند کتاب الکترونیکی با ارزشی را در اختیار شما دوستان گذاشت!

توضیحات و دانلود در ادامه مطلب…

این کتاب الکترونیکی در واقع شامل قواعد ونکات دستوری عربی از دوم راهنمایی تا سوم هنرستان هر آنچه که نیاز است رابه صورت جامع،نکات مهم ، و… را در آن گردآوری شده است…

امید است که استفاده کافی را از این کتاب ببرید****

دانلود کتاب با لینک مستقیم


موضوعات مرتبط: تست و کنکور عربی ، عربی یک عمومی متوسطه ، عربی دو تجربی و ریاضی ، عربی سه تجربی و ریاضی ، آموزش قواعد برای همکاران دبیر ، آموزش تجزیه و ترکیب همراه با مثالهای متنوع
برچسب‌ها: کنکور عربی

تاريخ : پنجشنبه ۱۸ مهر۱۳۹۲ | ۲۰:۸ بعد از ظهر | نویسنده : حمزه |

به نام خداوند فکرآفرین

در این قسمت بخش ۱ (تجزیه فعل) کتاب عربی انتشارات خیلی سبز در اختیار شما قرار می‌گیرد. این جزوه شامل نکات تستی، نمونه های تست، سؤالات کنکور مربوط به بخش تجزیه فعل و تدریس تشریحی می باشد.  در هر بخش نمونه های تست مربوط به آن همراه با پاسخ نیز قرار گرفته است.

جزوه عربی کتاب خیلی سبز

منبع : سایت فکر آفرینان


موضوعات مرتبط: آموزش قواعد برای همکاران دبیر ، آموزش تجزیه و ترکیب همراه با مثالهای متنوع ، بخش دانلودها
برچسب‌ها: تجزیه و ترکیب

تاريخ : پنجشنبه ۱۸ مهر۱۳۹۲ | ۲۰:۵ بعد از ظهر | نویسنده : حمزه |
«آموزش علم نحو»

 بسم الله الرّحمن الرّحیم

الحمد الله رب العالمین، ثم الصّلاة و السّلام علی سیّدنا و نبینا محمّد و آله الطّیبین الطّاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین.

«مقدمه»

آنچه در این سطور می خوانید خلاصه ای است از علم نحو، که با شیوه ای زیبا همراه با شواهد و مثال هایی گویا، برای علاقمندانی که دوست دارند این علم را در کوتاه ترین زمان فرا گیرند تدوین یافته است.

پیش از شروع در مباحث اصلی، لازم می دانم به عنوان مقدمه به تعریف، فایده و موضوعِ علم نحو پرداخته و هر یک از «کلمه» و «کلام» را که موضوع اصلی این علم می باشند توضیح دهم.

البته باید دانست که مباحث این فن، در سه بخش و تحت عناوین: بخش اول مباحث مربوط به اسم، بخش دوم مباحث مربوط به فعل و بخش سوم مباحث مربوط به حرف تنظیم شده، و از آنجا که هر بخش دارای مباحث متفاوتی می باشد، از این رو هر بحثی در فصلی جداگانه مطرح و همراه با مثال های متناسب و تمرین های لازم به اتمام رسیده است.

«تعریف علم نحو»

آن گونه که صاحبان این علم گفته اند، علم نحو، دانستن اصول و قواعدی است که انسان به وسیلۀ آن اعراب و حرکات آخر واژگان عربی ، و نحوۀ ترکیب برخی از آن واژگان با ترخی دیگر را می شناسد.

«فایده علم نحو»

در بارۀ فایدۀ علم نحو نیز گفته اند: اگر فراگیرندگان این علم، اصول و قواعد این فن را رعایت کنند بی گمان می توانند زبان خود را از خطاهای گفتاری مصون بدارند؛ بدین توضیح که مثلا اگر با کلماتی چون «ان» و «زید» و «قائم» روبرو شوند می توانند آن را بطور صحیح خوانده و بگویند: «إنَّ محمداً قائمٌ»؛ این یک خبر است، و مقصود گوینده این است که بگوید: «بطور یقین محمد ایستاده است». در صورتی که اگر قواعد نحوی را رعایت نکنند و بجای آن بگویند: «إنّ قائماً محمدٌ» می فهمیم که گوینده خواسته بگوید: «احدی غیر از محمد نایستاده است» در حالی که این معنا خلاف مقصود گوینده است.


موضوعات مرتبط: زبان و ادبیات عربی ، عربی سه تجربی و ریاضی ، آموزش قواعد برای همکاران دبیر ، آموزش نحو ، آموزش تجزیه و ترکیب همراه با مثالهای متنوع ، آموزش عـربــی برای دانشجــویان زبان و ادبیــات عرب
برچسب‌ها: تجزیه و ترکیب

ادامه مطلب
تاريخ : جمعه ۱۲ مهر۱۳۹۲ | ۲۲:۵۶ بعد از ظهر | نویسنده : حمزه |
تجزیه و ترکیب

تجزیه و ترکیب چیست؟

در عبارات عربی، اعم از قرآن، حدیث، قصائد، اشعار و حتی یک جملۀ کوتاه، دو نگرش وجود دارد؛ یکی نگرش در هیئت فعلی و اصل مادۀ هر واژه است، اعم از این که آن واژه اسم باشد یا فعل و یا حرف، و نگرش دیگر در علت پیدایش زیر و زَبَرِ حرف آخر در هر واژه است؛ از باب مثال، در جملۀ «إِنَّ حَسَناً قائِمٌ»، گاهی نگاه به فرد فرد واژه ها مانند: «إنّ»، «حَسَناً» و «قائمٌ» آنهم از جهت ماده و ذات یکایک آنهاست؛ یعنی می پرسند: «إنّ» چیست؟ باید پاسخ دهیم: یکی از حروف مشبهه بالفعل. می پرسند: «حسن» چیست (چه صیغه ای است)؟ باید پاسخ دهیم: صفت مشبهه است بر وزن «فَعَلٌ». می پرسند: «قائمٌ» چیست (چه صیغه ای است)؟ باید پاسخ دهیم: اسم فاعل است، بر وزن «فاعلٌ».

ولی گاهی نگاه به ترکیب واژه ها با یکدیگر است؛ یعنی می خواهند بدانند حرف آخر هر واژه را با چه زیر و زَبَری بخوانند. پس اگر در بارۀ همان جملۀ (إِنَّ حَسَناً قائِمٌ) بپرسند: «إِنّ» صحیح است یا «أَنّ»؟ باید پاسخ دهیم: چون الف و نونِ مشدد در ابتدای جمله است «إِنَّ» به کسر همزه صحیح است.

بعد اگر بپرسند: «إِنَّ حَسَناً قائِمٌ» صحیح است یا «إِنَّ حَسَنٌ قائِماً»؟ باید پاسخ دهیم: حسن چون اسم إِنَّ است منصوب و قائم چون خبر آن است مرفوع خوانده می شود.


موضوعات مرتبط: زبان و ادبیات عربی ، عربی سه تجربی و ریاضی ، آموزش قواعد برای همکاران دبیر ، آموزش تجزیه و ترکیب همراه با مثالهای متنوع
برچسب‌ها: تجزیه و ترکیب

ادامه مطلب
تاريخ : جمعه ۱۲ مهر۱۳۹۲ | ۲۲:۵۴ بعد از ظهر | نویسنده : حمزه |
قُم لِلمُعلِّمِ  وَفِّهِ  التَّبجیلا                                  کادَ المعلِّمُ  أن یکونَ رسُولا

2- أعَلمتَ أشرفَ أو أجلَّ مِن الَّذی                        یَبنی و یُنشِیءُ أنفساً و عقولا

3- سُبحانکَ  اللّهُمَّ  خیرَ معلِّمٍ                              عَلَّمتَ  بِالقلمِ  القرونَ الأولی

4- أرسلتَ بالتَّوراةِ موسی مُرشدا                         و ابنَ البَتولِ  فَعَلَمَ   الإنجیلا

5- وَ فَجَرتَ َِینبوعَ البیانِ  مُحمَّداً                          فَسَقَی الحدیثَ،وناوَلَ التَّنزیلا

6- رَبّوا عَلَی الإنصافِ فِتیانَ الحِمی                      تَجِدوهُمُ  کَهفَ الحقوقِ کُهولا

7- فَهوَ الَّذی یَبنی الطِّباعَ قَویمةً                          وَهوَالّذی ِیَبنی النّفوس عُدولا

8- ویُقیمُ مَنطِقَ کلّ أعوجِ مَنطق                          و یُریهِ رأیاً فی الأمورِ أصیلا

9- و إذا أُصیبَ القومُ فی أخلاقِهِم                          فَأقِم  علیهِم  مَأتماً و عویلا

10- و إذا النِّساءُ نَشَأنَ فی أُمّیَّةٍ                        رَضَعَ الرِّجالُ جهالةً و خُمولا

11- لیسَ الیَتیمُ مَن إنتهی أبواهُ مِن                      هَمِّ الحیاةِ  ، و خَلَّفاهُ  ذَلیلا

12- إنَّ الیتیمَ هو الّذی تَلقَی لَهُ                            أُمّاً تَخَلَّت ، أو أباً  مَشغولا

* * *

شرح قصیده:

 - قُم لِلمُعلِّمِ  وَفِّهِ  التَّبجیلا                                  کادَ المعلِّمُ  أن یکونَ رسُولا

قُم: فعل امر از قامَ یَقومُ به معنی «به پا خیز»  /  وفّ  :  به طور کامل ادا کن /  تبجیل تعظیم

« به خاطر احترام و تعظیم مقابل معلم بایست چون که نزدیک است معلم در تعلیم علم و اخلاق مانند پیامبر باشد.»

- أعَلمتَ أشرفَ أو أجلَّ مِن الَّذی                        یَبنی و یُنشِیءُ أنفساً و عقولا

أجلّ: بزرگ تر  / أنشأَ : رَبّی 


« آیا کسی بهتر و شریف تر از آن کسی که اخلاق را در انسانها وعلم را در عقل ها می کارد می شناسی»

- سُبحانکَ  اللّهُمَّ  خیرَ معلِّمٍ                              عَلَّمتَ  بِالقلمِ  القرونَ الأولی

« ای خدای پاک ومنزّه، تو اولین معلمی هستی که به انسان بوسیله قلم احوال قرن های اولیه راآموختی »

- أرسلتَ بالتَّوراةِ موسی مُرشدا                         و ابنَ البَتولِ  فَعَلَمَ   الإنجیلا

مُرشد: هدایت کننده / ابنَ البَتولِ : لقب حضرت مریم علیها سلام/ البَتولِ: آن که ازدواج نکند.

«حضرت موسی را به همراه کتابش تورات برای هدایت مردم فرستادی و حضرت عیسی را با انجیل برای هدایت بشر به سوی خیر مبعوث نمودی»   

- وَ فَجَرتَ َِینبوعَ البیانِ  مُحمَّداً                          فَسَقَی الحدیثَ،وناوَلَ التَّنزیلا

فَجَرتَ: جاری کردی/ َِینبوعَ: چشمه آب ج: ینابیع/ ناوَلَ: أعطی /التَّنزیل: قرآن

« وچشمه های حکمت و بیان را به وسیله ی قرآن بر زبان حضرت محمد(ص) جاری ساختی تا با احادیث شریف و قرآن،  تعالیم و واجبات مسلمانان را به آنان یاد دهد»

 - رَبّوا عَلَی الإنصافِ فِتیانَ الحِمی                      تَجِدوهُمُ  کَهفَ الحقوقِ کُهولا

رَبّوا: فعل امربه معنی هذّبوا/ فِتیان: مفردش   الفتی : جوان تازه / الحِمی  : حمایت کننده/ کَهفَ: ج کُهوف: غار ، پناهگاه/ کُهول: مفردش کَهل: هر کس که سنش بین 30و 50 باشد .  

« در کودکی به اولاد خود انصاف را تعلیم دهید تا در بزرگی یا میان سالی حامی یا پناهگاه عدل و حق باشند»

-فَهوَ الَّذی یَبنی الطِّباعَ قَویمةً                          وَهوَالّذی ِیَبنی النّفوس عُدولا

الطِّباعَ: مفردش الطبع / قَویمةً : أی سدیدة ، محکم/ عُدول: مفردش عادل

«إنصاف و حفظ حقوق دیگران است که طبع و سرشت انسان را سالم می کند و عدالت را در نفس انسان می کارد.»

- ویُقیمُ مَنطِقَ کلّ أعوجِ مَنطق                          و یُریهِ رأیاً فی الأمورِ أصیلا

  یُقیم: راست می کند/  مَنطِقَ: کلام ( گاهی برای غیر انسان نیز استعمال می شود ) / أعوجِ: منحرف ، کج/ رأی : نظر/ أصیل: شریف

«انصاف است که کلام انسان را صحیح می گرداند و او را قادر می کند تا دیگران را قانع کند  وآراء محکم  و اصیل بدهد»

- و إذا أُصیبَ القومُ فی أخلاقِهِم                          فَأقِم  علیهِم  مَأتماً و عویلا

 أُصیبَ: فعل مجهول از أصابَ / مَأتم: ماتم ج مآتِم/   عویل: گریه شدید و بلند

« علم به تنهایی برای ساختن و اصلاح جامعه و پیشرفت مردم آن  کافی نیست بلکه اخلاق اهمیت زیادی در آن دارد و ملتی که اخلاق نداشته باشد لابد از بین خواهد رفت»

بیت زیر از حافظ ابراهیم  نیز به این مضمون اشاره می کند:

« لا تَحسَبَنَّ العلمَ یَنفعُ وحدَهُ                         ما لَم یُتَوَّج ربُّهُ بِخَلاقِ»

 - و إذا النِّساءُ نَشَأنَ فی أُمّیَّةٍ                        رَضَعَ الرِّجالُ جهالةً و خُمولا

نَشَأ: پرورش یافت/ أُمّیَّةٍ: بیسوادی / رَضَعَ:   مکیدن شیر/ خُمول: ضعف و سستی

« اگر برای زنان فرصتی پیش نیاید تا علم و اخلاق بیاموزند  فرزندان آنها نیز جاهل و ضعیف به با خواهند آمد»

حافظ ابراهیم  نیزگفته:

« ألأُمُّ مدرسةٌ إذا أعددتَها                   أعددتَ شعباً طیِّبَ الأعراق»

 - لیسَ الیَتیمُ مَن إنتهی أبواهُ مِن                    هَمِّ الحیاةِ  ، و خَلَّفاهُ  ذَلیلا

- إنَّ الیتیمَ هو الّذی تَلقَی لَهُ                         أُمّاً تَخَلَّت ، أو أباً  مَشغولا

خَلَّفَ: تَرَکَ ، برجای گذاشت/ تَخَلَّت: تنها گذاشت ، ترک کرد

« یتیم کسی نیست که پدر و مادرش مرده باشند و او را تنهاو ذلیل در این دنیا  بگذارند بلکه  یتیم کسی است که مادرش در تربیت او  کم کاری کند و پدرش از پرورش  و توجه به او  غافل باشد»

منقول:kazmi.blogfa.com


موضوعات مرتبط: زبان و ادبیات عربی ، عربی سه تجربی و ریاضی ، آموزش قواعد برای همکاران دبیر ، متون نظم ونثر عربي همراه با ترجمه فارسي ، آموزش صرف ، آموزش نحو ، آموزش تجزیه و ترکیب همراه با مثالهای متنوع
برچسب‌ها: نکات کلیدی برگزیده

تاريخ : پنجشنبه ۱۱ مهر۱۳۹۲ | ۲۲:۵۴ بعد از ظهر | نویسنده : حمزه |

تجزیه

اسم :۱- عدد(مفرد - مثنی - جمع )

            ۲- جنس (مذکر -مؤنث )

        ۳-(جامد{مصدر - غیر مصدر} - مشتقّ {اسم فاعل - اسم مفعول - صفت مشبهه - اسم مبالغه  - اسم تفضیل - اسم مکان - اسم زمان - اسم آلت یا ابزار} )

       ۴- معرفه (علم - ضمیر - اسم اشاره - اسم موصول - مُعرّف به ال - مُعرّف به إضافه) - نکره

      ۵- منصرف - غیر منصرف( علم مؤنث که شامل اسم اماکن خاص مانند شهر و کشور می باشد- علم غیر عربی یا اعجمی - صفت بر وزن أفعل - کلمه هایی که بر وزن و آهنگ مفاعل و مفاعیل یا افاعل و افاعیل باشند )

    ۶- مُعرب (فعل مضارع به جز صیغه های جمع مؤنث- بیشتر اسمها ) - مبنی  (صیغه های جمع مؤنث مضارع - فعل ماضی و فعل أمر - اسم موصول - اسم اشاره - ضمیر )

      

فعل :۱- نوع فعل ( ماضی - مضارع - آمر )

       ۲- صیغه فعل

       ۳- ثلاثی - رباعی 

       ۴- مجرّد - مزید

       ۵- صحیح - معتل

       ۶- لازم - متعدّی

       ۷- معرب - مبنی

حرف : ۱- نوع حرف

         ۲- عامل - غیر عامل

         ۳- مبنی بر ........


موضوعات مرتبط: عربی یک عمومی متوسطه ، عربی دو تجربی و ریاضی ، آموزش صرف ، آموزش نحو ، آموزش تجزیه و ترکیب همراه با مثالهای متنوع
برچسب‌ها: تحلیل الصرفی

تاريخ : شنبه ۲۳ شهریور۱۳۹۲ | ۰:۴۴ قبل از ظهر | نویسنده : حمزه |

اسم از نظر عدد

1) مفرد : كِتَاب، مُدَرِّس ، طَالِبة. 2) مُثَنَّي:1- درحالت رفعي: كِتَابَانِ ، مُدَرِّسَانِ .2-دردو حالت نصبي وجرِّي: كِتَابَيْنِ ، مُدَرِّسَيْنِ . 3) جمع: جمع مكسر: كُتُب. جمع سالم  مؤنَّث : طَالِبَات،مذكر:مُدَرِّسُونَ، مُدَرِّسِينَ.اسم جمع : نِسَاء ، شَعْب ، اُسْرَةَ .اسم جمع : اسمي است كه بر بيش از دو چيز يا دو فرد دلالت مي كند اما از جنس خودش،مفرد ندارد.مانند:نَاس،جَيْش.

اسمهايي كه مي توانند جمع مذكرسالم،جمع بسته شوند

1)اسم خاص(عَلَم) مذكَّرعاقل. مانند: حَامِدٌ؛حَامِدُونَ درحالت رفعي و حامِدِينَ دردوحالت نصبي وجَرِّي.

2)صفت مذكر عاقل(انسان). مانند: مُدَرِّس؛مُدَرِّسُونَ درحالت رفعي و مُدَرِّسِينَ دردوحالت نصبي وجرِّي.

 

اسمهايي كه به صورت جمع مؤنث سالم جمع بسته مي شوند

1)     عَلَم مونث : مريمات.

2)      صفات مونث يا هر كلمه اي كه علامت تانيث دارد : مُدَرِّسات.

3)     مصدرهايي كه بيش از سه حرف دارند: اطِّلاعات ، تحولات .

4)     كلمات غير عربي : تليفونات ، دلارات ، ريالات.

«إســـم ازنظر جــنـس»

111

نشانه هاي تانيث:1- ة : فَاطِمَة ، در صورتي « ة » علامت تانيث است كه نشانه ( علامت ) مبالغه نباشد . مانند:  علّامة كه بر زن و مرد بسيار دانا گفته مي شود. 2- اء(الف ممدودة) : زَهْرَاء ، حَمْرَاء . 3- ي(الف مقصورة) : كُبْري ، دُنْيا .در صورتي «الف ممدوده»و«الف مقصوره»علامت تانيث مي باشند كه جزء حروف اصلي كلمه  نباشند.

مذكَّر:حقيقي : به مرد يا حيوان نر دلالت مي كند : مانند: رَجُل ، دِيك .مجازي : بر مرد يا حيوان نر دلالت نمي كند ، اما قواعد مذكر در موردش اجرا مي شود. مانند: قمر ، كتاب .

مؤنَّث:حقيقي : بر زن يا حيوان ماده دلالت مي كند . مانند: اِمْراَة ، دَجَاجَة.مجازي : بر زن يا حيوان ماده دلالت نمي كند. اما قواعد تانيث در موردش اجرا مي شود . مانند: شمس ، اَرْض ، منضدة. معنوي : اسم مونثي است كه هيچيك از نشانه هاي تانيث را ندارد. مانند : مريم ، ارض ، شمس .لفظي : اسم مذكري است كه يكي از نشانه هاي تانيث را دارد. مانند : معاوية ، طلحة ، زكرياء.

اسمهاي مونث مجازي

1)     اكثر اعضاي زوج بدن . مانند : يَد ، عَيْن ، بجز خَدّ وحاجب.

2)      اسامي بادها .مانند : صبا.

3)     اسمهاي شهر ها و كشور ها . مانند : ايران ، طهران .

4)     جمعها ي غير انسان( غير عاقل ) . مانند : ابواب ، مصابيح .

5)     اسمهاي معنايي كه دارا ي علامت تانيث هستند ، مانند : عفة ، عزّة ، حِكْمَة.

6)     برخي از اسمها به صورت سماعي(بدون قاعده)مونث ميباشندكه مهمترين آنهاعبارتنداز:ارض،نفس،دار،نار،جهنم،شمس ،بِئْر.


موضوعات مرتبط: عربی دو تجربی و ریاضی ، عربی سه تجربی و ریاضی ، آموزش قواعد برای همکاران دبیر ، پاسخ به سؤلات دوستان و همکاران ، آموزش صرف ، آموزش تجزیه و ترکیب همراه با مثالهای متنوع
برچسب‌ها: قواعد , سال چهارم انسانی , اسم مفرد , مذکر , مونث

تاريخ : سه شنبه ۱۹ شهریور۱۳۹۲ | ۲۰:۵ بعد از ظهر | نویسنده : حمزه |

تعریف علم صرف :

  صرف در لغت به معنی تغییر دادن است و در اصطلاح علمی است که به ما می آموزد چگونه کلمه ای را به صورت های گوناگون تغییر دهیم تا معانی مختلف بدست آید.

در هر زبانی بسیاری از کلمات از کلمه دیگر ساخته می شود مثلا در فارسی کلمات گفتم – گفتی – گفت – گوینده – بگو – می گوید – گویا – گویش ، از مصدر گفتن گرفته شده است .

در زبان عربی نیز تغییراتی در کلمه ایجاد می شود که گاه از یک کلمه دهها کلمه می توان ساخت . علمی که از این تغیرات بحث میکند صرف نامیده می شود . بنابراین باید علم صرف را بیاموزیم تا :


موضوعات مرتبط: زبان و ادبیات عربی ، آموزش قواعد برای همکاران دبیر ، آموزش صرف ، آموزش تجزیه و ترکیب همراه با مثالهای متنوع ، آموزش عـربــی برای دانشجــویان زبان و ادبیــات عرب

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه ۳۱ اردیبهشت۱۳۹۲ | ۱:۲۱ قبل از ظهر | نویسنده : حمزه |
تجزیه به بررسی خصوصیات فردی هر کلمه بدون در نظر گرفتن جایگاه آن در جمله میپردازد .به عنوان مثال تجزیه کلمه (معلِّم)در عبارت زیر چنین است المعلمُ یذهبُ المعلم:اسم مفرد-مذکر-مشتق-معرفه به ال-معرب

در مبحث صرف سه نوع کلمه وجود دارد :1فعل 2اسم 3حرف

فعل :کلمه ای است که انجام شدن کاری ویا داشتن حالتی را با داشتن زمان وشخص نشان میدهد.

اسم:کلمه ایست که دارای معنای مستقلی بوده ولی برزمان خاصی دلالت نمیکند .

حرف:کلمه ایست که به تنهایی دارای معنای کامل ومستقلی نیست بلکه در جمله به کار میرود .

حروف الفبا در عربی :الف (همزه)-ب-ت-ث-ج-ح-خ-د-ذ-ر-ز-س-ش-ص-ض-ط-ظ-ع-غف-ق-ک-ل-م-ن-و-ه-ی

تعداد حروف در عربی 28 حرف بوده ودر این زبان 4حرف وجود ندارد (پ-چ-ژ-گ) حروف الفبا در عربی به دو دسته حروف قمری وشمسی تقسیم میشود.

حروف شمسی :به حرفی گفته میشود که در صورت قرار گرفتن در ابتدای اسم واضافه شدن حرف تعریف (ال)به ابتداآن،حرف ال تلفظ نشده وبه جای آن حروف شمسی ای که بعد از آن قرار گرفته به صورت مشدد تلفظ میشود.14 حروف شمسی عبارتند از :ت-ث-د-ذ-ر-ز-س-ش-ص-ض-ط-ظ-ل-ن-

حروف قمری :حروفی میباشند که در صورت قرار گرفتن ابتدای هر اسم واضافه شدن حرف ال به ابتدای آن حرف ال تلفظ میشود .14 حروف قمری عبارتند از :الف ب-ج-ح-خ-ع-غ-ف-ق-ک-م-و-ه-ی-*فرق الف وهمزه :الف حرفی است که همیشه ساکن است وآنرا بصورت آتلفظ میکنیم ولی همزه علاوه براینکه میتواند ساکن باشد بلکه حرکات دیگر را هم قبول میکند .

انواع همزه :همزه وصل وهمزه قطع

همزه وصل همزه ای است که اگر در ابتدای جمله قرار گیرد تلفظ میشود ولی اگر در وسط جمله باشد تلفظ نمیشود .

همزه قطع همزه ایست که در هر کجای جمله باشد فرقی نخواهد داشت وتلفظ میشود .

حرکات

در عربی چهار نوع حرکت وجود دارد 1. فتحه 2کسره 3ضمه 4 سکون

تنوین نون ساکنی است که نوشته نمی شود ولی تلفظ میشود .

انواع تنوین 1. تنوین ضمه ٌ2تنوین کسره ٍ3تنوین فتحه ً

ترکیب

در ترکیب به سه مطلب توجه خواهیم داشت :

1.نقش کلمه

2.اعراب کلمه

3.نوع اعراب


موضوعات مرتبط: آموزش قواعد برای همکاران دبیر ، آموزش صرف ، آموزش تجزیه و ترکیب همراه با مثالهای متنوع ، آموزش عـربــی برای دانشجــویان زبان و ادبیــات عرب

تاريخ : سه شنبه ۳۱ اردیبهشت۱۳۹۲ | ۱:۱۷ قبل از ظهر | نویسنده : حمزه |

فعل بر انجام دادن کار یا روی دادن حالتی در زمان خاص دلالت می کند. زمان فعل ماضی، مضارع و مستقبل است.

علامتهای فعل عبارتند از:

۱- خبر واقع می شود

۲- قد بر سر فعل قرار می گیرد

۳- س و سوف بر سر فعل مضارع می آید

۴- حروف جزم و یا نصب بر سر آن می آید

۵- ضمایر متصل مرفوعی می گیرد

۶- ت تأنیث فعل می گیرد

۷- نون تأکید می پذیرد

۸- صرف می شود.

فعل جامد به فعلی گفته می شود

که صرف نمی گردد مانند نِعْمَ.

این افعال معنا را بدون زمان و حدث بیان می کند مانند لیس.

فعل جامد امر، ماضی و مضارع ندارد و به صورت امر بکار می رود مانند تعال- هاتِ.

فعل متصرف: فعلی است که به صورت چهارده صیغه صرف می شود، ماضی، مضارع و امر دارد.

حالتهای بنای فعل ماضی:

فعل ماضی مبنی بر فتح مانند ذهبَ.

اما اگر به ضمیر جمع مذکر متصل شود مبنی بر ضم است مانند ذهبوا.

فعل ماضی مبنی بر ضم است و هنگامی که ضمائر رفع متحرک به فعل متصل شوند مبنی بر سکون است مانند ذهبْتَ.

حالتهای بنای امر:

فعل امر مبنی بر سکون است مانند اُکْتُبْ.

اگر فعل حرف آخر آن عله باشد حرف عله حذف می شود مانند اُدعُ از تدعو، واو حذف شده در امر و اعراب دیگر فعل مضارع حذف نون اعرابی از آخر فعل.

حالتهای بنای فعل مضارع:

۱- مبنی بر سکون: در دو صیغه جمع مؤنث غائب و مخاطب.

۲- مبنی بر فتح: وقتی که آخر فعل نون تأکید خفیفه یا ثقیله باشد

فعل سه نوع است

۱- ماضی بر انجام دادن کار یا روی دادن حالتی در گذشته دلالت می کند مانند کتبَ ربکم علی نفسه الرحمة

علامتهای ماضی عبارتند از: ضمیر تَ فاعلی در فعل ماضی (تَ، تِ، تُ، تما، تُن، تم) و تْ تأنیث مانند اَخْرَجتِ الرضُ اثقالها.

۲- فعل مضارع: دلالت بر انجام دادن کار یا روی دادن حالتی در حال یا آینده دارد مانند یرحمُ من یشاء.

علامتهای فعل مضارع عبارتند از: بر سر آن حروف جزم و یا نصب قرار می گیرد، حروف استقبال مانند س، سوف

فعل ماضی گاهی دلالت بر زمان حال می کند و گاهی برآینده.

زمانی که فعل دعا باشد، یا در جملات شرط باشد یا بعد حرف اذا و اِن شرطیه باشد. فعل مضارع نیز گاهی معنی ماضی می دهد.

۳- فعل امر دلالت بر طلب درخواست دارد. ضمیر یاء مونث را می پذیرد مانند اشربی

 

فعل مضارع از بین افعال معرب است و سه حالت رفع، نصب و جزم را می گیرد

فعل مضارع مرفوع:

وقتی که ادات نصب و جزم بر سر آن نیامده باشد (ضمه، نون)

حرکت حرف مضارع که عبارتست از أ، ، ، ﯿ، در اول فعل می باشند و مفتوح است.

اگر فعل ماضی آن چهار حرفی است ضمه می گرد مانند وسوس --> یُوَسْوِسُ و اگر بیش از چهار حرف باشد و یا سه حرفی،حرف مضارعه فتحه می گیرد.ذهبَ --> یَذهبُ

:فعل مضارع منصوب

فعلی است که یکی از حروف ناصبه ( اَن، لَن، کی، اذن) بر سر آن قرار می گیرد.

اَن که حرف مصدری نیز می باشد با فعل بعد از خود به تأویل مصدر می رود و گاهی لای نافیه بعد از آن می آید و ن (ان) را در لام ادغام می نماید. اَن بر سر فعل ماضی اَن مصدری می شود و غیر عامل می گردد. لَن برای نفی آینده است مانند فلن یُخلِفَ الله عهد

کی که گاهی لکی گفته می شود لام تعلیل است. اِذن: شرط نصب آن بر سر جواب آورده می شود


موضوعات مرتبط: زبان و ادبیات عربی ، آموزش صرف ، آموزش تجزیه و ترکیب همراه با مثالهای متنوع ، آموزش عـربــی برای دانشجــویان زبان و ادبیــات عرب

تاريخ : سه شنبه ۳۱ اردیبهشت۱۳۹۲ | ۱:۱۶ قبل از ظهر | نویسنده : حمزه |
«أنواع الفاء»

  1 ـ فاء السببية.   2-جواب الشرط    3 ـ حرف عطف    4 ـ حرف تعليل  

 5 ـ زائدة برای زینت  6 ـ الفاء الفصيحة    7- فاء استینافیه

  فاء السببیّة : بر سر فعل مضارع می آید و قبل از آن نفی یا طلب (امر یا نهی...) قرار می گیرد:  إجتهد فتنجح

  فاءجواب الشرط: اگر جواب شرط جمله اسمیه یا امر یا نهی یا استفهام  باشد یا (قد، س ، سوف ،لن ) داشته باشد  واجب است بر  سرجواب شرط فاء جواب شرط (جزاء) بیاید. مانند :    إن تصبر فله أجر عظیم

  حرف عطف: جمله ما بعدش را به ما قبلش عطف می کند

  حرف تعليل : معنی «به علت اینکه »دارد مانند:  ساعد الناس فهم إخوانك.

   زائدة برای زینت: برسر حسب و قط می آید .مانند:  معي درهم فقط

   الفاء الفصيحة: برسر جواب شرطی می آید که جمله شرط آن حذف شده است مانند:

 الكلام اسم و فعل و حرف فالاسم كذا . جمله شرط محذوف چنین بوده است« فإذا أردت أن تعرف الاسم فهو كذا».

فاء استینافیه: حرفی است که ما بعد آن با کلام سابق هیچگونه رابطه‏أی ندارد (البته در لفظ) و جمله بعد شروع جمله جدید است و  این فاء محلی از اعراب ندارد مثل این آیه شریفه‏(فلمّا آتاهما صالحا جعلا له شرکاء فیما آتاهما فتعالی اللّه عمّا یشرکون)

نکته :فرق بین  «فاء السببية» و «فاء تعليل»این است که در«فاء السببية» ما قبل آن علت برای ما بعد است مانند: اجتهد فتنجح. و در«فاء تعليل»ما بعد آن علت برای ما قبل است مانند:اخرج منها فإنك رجيم و فرق دیگر ابن است که بعد از «فاء السببية» فعل مضارع منصوب می آید


موضوعات مرتبط: آموزش قواعد برای همکاران دبیر ، آموزش نحو ، آموزش تجزیه و ترکیب همراه با مثالهای متنوع ، آموزش عـربــی برای دانشجــویان زبان و ادبیــات عرب
برچسب‌ها: نکات کلیدی

تاريخ : شنبه ۲۱ اردیبهشت۱۳۹۲ | ۱۹:۳۰ بعد از ظهر | نویسنده : حمزه |

الدرس الثـــاني:

 

 

                   «يَجِبُ أنْ لانَسْمَحَ لِلْفقراءِ والمساكينِ أنْ يأتواالي الاستقبال!»

يَجِبُ أنْ لانَسْمَحَ

للفُقراءِ

وَالمساكينِ

أنْ يأتوا

الي الاستقبال

يَجِبُ:فعل وفاعله‹أنْ لانَسْمَحَ›-----أنْ لانَسْمَحَ:فعل وفاعله ضميرمستتر‹نحن›.

للفقراءِ:جارومجرور.

‹وَ›حرف عطفالمساكينِ:معطوف ومجرورباعراب اصلي.

أنْ يأتوا:فعل وفاعله ضميربارز‹و›محلاًمرفوع والجملة‹أنْ يأتوا›مفعول به ومحلاً منصوب لفعل أنْ لانَسْمَحَ.

الي الاستقبال:جارومجرور.                             

 «حينَئذٍ نَزَل الرّاكبونَ مِن مَراكبهم لِاستقبالِ أميرِالمؤمنين وقاموابتَبجيلِه كعادتِهم في اسْتقبال المُلوك……»

حينئذٍ

نَزَل الرّكبونَ

مِنْ مراكبهم

لِاستِقْبالِ

أميرالمؤمنين

وَقاموا

بِتَبجيلِهِ

كَعادتِهم

في استقبال الملوك

حيَنئذٍ:حينَ/ظرف ومنصوب-إذٍ/ شرطيه زمانيّة،تنوين آن بجاي جمله اي است كه محذوف است-يعني:حين إذوصل اميرالمؤمنين نَزل الراكبون..

نَزلَ الراكبونَ:فعل وفاعله الراكبون.

مِنْ مراكبهم:جارومجرور-هم:مضاف اليه ومجرورمحلاً.

لإستقبال:جارومجرور.

أميرالمؤمنين:مضاف اليه ومجرور-المؤمنين:مضاف اليه ومجرورنياباً.

وَقاموا:و/حرف عطف-فعل وفاعله ضميربارز‹وَ›.

بِتبجيلِهِ:جارومجرور-هِ:مضاف اليه ومجرورمحلاً.

كعادتِهم:جارومجرور-هِم:مضاف اليه ومجرورمحلاً.

في استقبال الملوك:جارومجرور-الملوك:مضاف اليه ومجرور.

 

 

                                    «إنَّنا نأْبَي أنْ نأْكُلَ مِن أموالكم شيئاً إلاّبِدَفْعِ الثَّمَنِ»

إنَّنا

نأْبَي

أنْ نأْكُلَ

مِن أموالكم شيئاً

إلاّبِدفعِ

الثَّمَن

إنَّنا:حرف مشبهة بالفعل،‹نا›اسم حرف مشبهة بالفعل ومحلاً منصوب.

نَأْبَي:فعل وفاعله ضميرمستتر‹نحن›محلاًمرفوع وخبرحرف مشبهة بالفعل.

أنْ نأكُلَ:فعل وفاعله ضميرمستتر‹نحن›وجمله‹أنْ نأكُلَ›مفعول به منصوب محلاً.

مِن أموالكم:جارومجروركُم:مضاف اليه ومحلاًمجرور-------شيئاً:مفعول به ومنصوب.

إلاّبِدفعِ:إلاّ/حرف استثناء---بِدفعِ:جارومجرور.

الثَّمن:مضاف اليه ومجرور.

 

 

      «ياعليُّ!مانسيتُ عَهدي ومسؤوليَّتي!إنَّهاقدأخذَت العقْدَ أمانةً مَردودةً مَضمونةً……»

ياعليُّ

مانَسيتُ عهدي

ومسؤوليَّتي

إنَّها

قدأخَذَت

العقدَ

أمانةً

مَردودةً مضمونةً

ياعليُّ:يا/حرف ندا عليُّ:منادي مبني برضم محلاًمنصوب.

مانَسيتُ عهدي:فعل وفاعله ضميربارز‹تُ›----عهدي:مفعول به ومنصوب تقديراً---ي:مضاف اليه ومجرورمحلاً.

وَمسؤوليَّتي:معطوف ومنصوب به تبعيت تقديراً---ي:مضاف اليه ومجرورمحلاً.

إنَّها:حرف مشبهة بالفعل و‹ها›اسم إنَّ ومنصوب محلاً.

قدأخَذَت:فعل وفاعله ضميرمستتر‹هي›وجمله فعليه‹خبرإنَّ ومرفوع محلاً›.

العقدَ:مفعول به ومنصوب.

أمانةً:مفعول ثانٍ ومنصوب.

مَردودةً مضمونةً:صفت‹نعت›.


موضوعات مرتبط: زبان و ادبیات عربی ، عربی سه تجربی و ریاضی ، پاسخ به سؤلات دوستان و همکاران ، آموزش نحو ، آموزش تجزیه و ترکیب همراه با مثالهای متنوع
برچسب‌ها: ترکیب

تاريخ : چهارشنبه ۱۹ مهر۱۳۹۱ | ۲۱:۵۴ بعد از ظهر | نویسنده : حمزه |

ترکیب عباراتي ازدرسهاي (1) عـــــربي3

 ويژه دانش آموزان رشته(رياضي-تجربي)

 

                                  «إلَهي إلَهي فقيرٌأتاك!»

       إلهي

        إلهي

        فقيرٌ

أتاك

إلَه:منادي مضاف ومنصوب تقديراً.

ي:مضاف اليه ومجرورمحلاً.

إلَهي:اعرابه كمامرّ.

فقيرٌ:خبربراي مبتداي محذوف«أنا».

أتاك:فعل وفاعل ضميرمستتر‹هو›.

كَ:مفعول به ومحلاًمنصوب./أتاكَ«جمله وصفيه محلاًمرفوع»

 

                                     «إنَّك أنتَ الْوَهَّابُ»

إنَّك

           أنتَ

            الْوَهَّابُ

إنَّكَ:إنَّ-حرف مشبهة من الفعل و‹كَ›-اسم حرف مشبهة بالفعل محلاًمنصوب.

أنتَ:ضميرفصل‹لامحل لها من الاعراب›.قيل«مبتداوالوهّاب خبر»

الْوَهَّابُ:خبرإنَّ ومرفوع.

 

«اللّهُمَّ أَنْطِقْني بِالهُدي وأَلْهِمني التَّقوي ووَفِّقْني لِلَّتي هي أزْكَي»

اللّهمَّ

أَنْطِقْني

بالهُدي

وَألهِمني

التَّقوي

وَوفِّقْني

لِلَّتي

هي

أزْكَي

اللّهُمَّ:اعرابه كمامرَّا.

أَنْطِقني:فعل وفاعل ضميرمستتر‹أنتَ›-ن/نون وقاية-ي:مفعول به ومحلاًمنصوب.

بالهُدي:جارومجرورتقديراً.

وَأَلهِمني:وَ/حرف عطف-فعل وفاعل ضميرمستتر‹أنتَ›-ن/نون وقاية-ي:مفعول به ومنصوب محلاً.

التَّقوي:مفعول به ثانٍ ومنصوب تقديراً.

ووَفِّقْني:و/حرف عطف-فعل وفاعل ضميرمستتر‹أنتَ›-ن/نون وقاية-ي:مفعول به ومنصوب محلاً.

لِلّتي:جارومجرورمحلاً.

هي:مبتداومرفوع محلاً.

أزْكَي:خبرومرفوع محلاً-وجمله‹هي أزْكَي›صلة الموصول لامحلَ لها من الاعراب.

 

                                «واللهُ يَعِدُكُمْ مغفرةًمنه وفَضْلاً»

وَاللهُ

يَعِدُكُمْ

مغْفِرةً

منه

وَفَضْلاً

وَاللهُ:وَ/حرفٌ حَسِب علي ماقبلهااللهُ:مبتداومرفوع.

يَعِدُكُمْ:فعل وفاعله ضميرمستتر‹هو›--كُمْ:مفعول به ومنصوب محلاً.

مغْفرةً:مفعول به ثانٍ ومنصوب.

منه:جارومجرور.

وَفَضلاً:و/حرف عطف-فَضلاً:معطوف ومنصوب.


موضوعات مرتبط: عربی سه تجربی و ریاضی ، پاسخ به سؤلات دوستان و همکاران ، آموزش نحو ، آموزش تجزیه و ترکیب همراه با مثالهای متنوع ، آموزش عـربــی برای دانشجــویان زبان و ادبیــات عرب
برچسب‌ها: ترکیب

تاريخ : چهارشنبه ۱۹ مهر۱۳۹۱ | ۲۱:۵۳ بعد از ظهر | نویسنده : حمزه |

نکاتی در مورد قواعد عربی

زبان عربي مانند همه زبان ها داراي تعدادي حرف مي باشد. همانطور که ما در زبان فارسي براي ساختن کلمات و جملات از 32 حرف استفاده مي کنيم و همچنين انگليسي زبان ها نيز از 26 حرف استفاده مي کنند ، زبان عربي هم داراي 28 حرف است . البته بهتر است اين زبان را زبان قرآن بناميم چراکه عرب زبان ها در گويش هاي مختلف خود از حروف ديگري به جز اين 26 حرف نيز استفاده مي کنند ولي زبان عربي با اين نظام و شکل و قواعد مدوّن يکي از ثمرات ظهور اسلام در جزيره العرب مي باشد. چنانچه امام صادق عليه السلام ميفرمايد : « تَعَلَّمُوا العَرَبِيه َ فإنَّهَا کَلامُ اللهِ الَّذِي يکَلِّمُ بِهِ خَلقَهُ » « زبان عربي را ياد بگيريد پس همانا اين زبان ، کلام خداست که بوسيله آن با آفريدگانش صحبت مي کند


موضوعات مرتبط: زبان و ادبیات عربی ، عربی سه تجربی و ریاضی ، آموزش قواعد برای همکاران دبیر ، عربي سه انساني ، عربي پيش دانشگاهي (عربــــــــی 4 ) ، آموزش نحو ، آموزش تجزیه و ترکیب همراه با مثالهای متنوع

ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه ۱۹ مهر۱۳۹۱ | ۲۱:۵۱ بعد از ظهر | نویسنده : حمزه |

ترکیب سوره حمد ( ترکیب و تجزیه(الاعراب والتحلیل الصرفی) )    
    بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (1)
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ (2) الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (3) مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (4) إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (5)
اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ (6) صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لا الضَّالِّينَ (7)
بسم اللّه الرحمن الرحيم «اسْمَ» ذهب أهل البصرة في اشتقاقه إلى أنه مشتق من السمو و هو العلو بينما ذهب أهل الكوفة إلى أنه مشتق من السمة و هي العلامة- و حذفت الألف في البسملة لكثرة استعمالها. «الرَّحْمنِ» وزنه فعلان و فيه معنى المبالغة، و لا يوصف به إلا اللّه تعالى.
 «الرَّحِيمِ» وزنه فعيل و فيه كذلك معنى المبالغة.
 «بِسْمِ» جار و مجرور متعلقان بفعل محذوف تقديره ابتدئ أو بخبر محذوف تقديره ابتدائي «اللَّهِ» لفظ الجلالة مضاف إليه. «الرَّحْمنِ» صفة للّه. «الرَّحِيمِ» صفة ثانية.
و جملة البسملة ابتدائية لا محل لها   من الإعراب
  «الْحَمْدُ» الثناء على الجميل بالقول. «الرب» المالك و السيد و قد يراد به المصلح و المربي. «الْعالَمِينَ» جمع عالم بفتح اللام و يراد به جميع الكائنات. «يَوْمِ الدِّينِ» يوم الجزاء. «الصِّراطَ» الطريق. و هو يذكر و يؤنث و التذكير أكثر.
 «الْحَمْدُ» مبتدأ مرفوع. «لِلَّهِ» لفظ الجلالة مجرور باللام و متعلقان بخبر محذوف تقديره الحمد واجب.
 «رَبِّ» صفة للّه، أو بدل منه. «الْعالَمِينَ» مضاف إليه مجرور بالياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم.
 «الرَّحْمنِ، الرَّحِيمِ» صفتان للّه. «مالِكِ» صفة ثالثة. «يَوْمِ» مضاف إليه. «الدِّينِ» مضاف إليه ثان.
 «إِيَّاكَ» ضمير نصب منفصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به مقدم. «نَعْبُدُ» فعل مضارع «وَ إِيَّاكَ» سبق إعرابها. «نَسْتَعِينُ» فعل مضارع أصله نستعون استثقلوا الكسرة على الواو و نقلوها إلى العين فانقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها. «اهْدِنَا» فعل أمر يراد به الدعاء مبني على حذف حرف العلة.
و الفاعل ضمير مستتر تقديره أنت و نا ضمير متصل في محل نصب مفعول به. «الصِّراطَ» اسم منصوب بنزع الخافض- أو مفعول به ثان. «الْمُسْتَقِيمَ» صفة للصراط، و الأصل مستقوم مثل نستعين. «صِراطَ» بدل من الصراط- بدل كل من كل. «الَّذِينَ» اسم موصول مبني على الفتح في محل جر بالإضافة.
 «أَنْعَمْتَ» فعل ماض مبني على السكون، و التاء تاء الفاعل، و جملة أنعمت صلة الموصول لا محل لها.
 «عَلَيْهِمْ» جار و مجرور متعلقان بأنعمت. «غَيْرِ» صفة الذين. «الْمَغْضُوبِ» مضاف إليه. «عَلَيْهِمْ» متعلقان بالمغضوب. «وَ لَا» الواو عاطفة، لا زائدة لتأكيد معنى النفي في غير. «الضَّالِّينَ» معطوف على المغضوب عليهم مجرور بالياء لأنه جمع مذكر سالم.

موضوعات مرتبط: آموزش قواعد برای همکاران دبیر ، عربي سه انساني ، عربي پيش دانشگاهي (عربــــــــی 4 ) ، آموزش صرف ، آموزش نحو ، آموزش تجزیه و ترکیب همراه با مثالهای متنوع

تاريخ : شنبه ۱۵ مهر۱۳۹۱ | ۱۴:۵۰ بعد از ظهر | نویسنده : حمزه |
ويژه دانش آموزان رشته(رياضي-تجربي)         «يَجِبُ أنْ لانَسْمَحَ لِلْفقراءِ والمساكينِ أنْ يأتواالي الاستقبال!»

يَجِبُ أنْ لانَسْمَحَ

للفُقراءِ

وَالمساكينِ

أنْ يأتوا

الي الاستقبال

يَجِبُ:فعل وفاعله‹أنْ لانَسْمَحَ›-----أنْ لانَسْمَحَ:فعل وفاعله ضميرمستتر‹نحن›.

للفقراءِ:جارومجرور.

‹وَ›حرف عطفالمساكينِ:معطوف ومجرورباعراب اصلي.

أنْ يأتوا:فعل وفاعله ضميربارز‹و›محلاًمرفوع والجملة‹أنْ يأتوا›مفعول به ومحلاً منصوب لفعل أنْ لانَسْمَحَ.

الي الاستقبال:جارومجرور.            


موضوعات مرتبط: عربی دو تجربی و ریاضی ، عربی سه تجربی و ریاضی ، آموزش قواعد برای همکاران دبیر ، آموزش تجزیه و ترکیب همراه با مثالهای متنوع

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه ۱۱ مهر۱۳۹۱ | ۲۲:۵۶ بعد از ظهر | نویسنده : حمزه |

ترکیب سوره مبارک ناس

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (1)
 «قُلْ» أمر فاعله مستتر و الجملة ابتدائية لا محل لها «أَعُوذُ» مضارع فاعله مستتر «بِرَبِّ» متعلقان بالفعل «النَّاسِ» مضاف إليه و الجملة مقول القول.
 مَلِكِ النَّاسِ (2)
 «مَلِكِ» بدل من رب «النَّاسِ» مضاف إليه.
إِلهِ النَّاسِ (3)
 «إِلهِ» بدل من رب «النَّاسِ» مضاف إليه.
 مِنْ شَرِّ الْوَسْواسِ الْخَنَّاسِ (4)
 «مِنْ شَرِّ» الجار و المجرور متعلقان بأعوذ «الْوَسْواسِ» مضاف إليه «الْخَنَّاسِ» بدل من الوسواس.
الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ (5)
 «الَّذِي» اسم موصول صفة الوسواس «يُوَسْوِسُ» مضارع فاعله مستتر و الجملة صلة «فِي صُدُورِ» متعلقان بالفعل «النَّاسِ» مضاف إليه.
 مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ (6)
 «مِنَ الْجِنَّةِ» الجار و المجرور متعلقان بمحذوف حال من فاعل يوسوس «وَ النَّاسِ» معطوف على الجنة.
تم بعون اللّه تعالى هذا الكتاب و الحمد للّه رب العالمين


موضوعات مرتبط: زبان و ادبیات عربی ، آموزش نحو ، آموزش تجزیه و ترکیب همراه با مثالهای متنوع

تاريخ : سه شنبه ۱۱ مهر۱۳۹۱ | ۱۱:۳۲ قبل از ظهر | نویسنده : حمزه |

التَّحليل الصَّرفِى  و الإعراب:

تحليل صرفي  همان «تجزيه كردن» و اعراب همان «تركيب كردن» در دستور زبان فارسي است.

دانش آموز: تجزيه و تركيب يعني چه؟

معلم : تجزيه يا  تحليل صرفي  يعني ذكر مشخّصات كلمه بدون توجّه  به موقعيت آن در جمله.

 تركيب يا إعراب يعني ذكر نقش و حالتي كه كلمه در جمله ايفا مي كند.

قبلاً آموخته ايم  كه كلمه سه نوع است:

 اسم، فعل و حرف.

حال ببينيم در تجزيه ي هر يك، چه مواردي را بايد ذكر كنيم.

مواردي كه در تجزيه «اسم» ( التحليل الصرفِى ) رعايت مي شود عبارتند از:

 1- عدد: مفرد، مثنّي  يا جمع است؟

2- جنس: مذكّر است يا مؤنّث؟

3- جامد است يا مشتق. اگر مشتق است كدام يك از انواع هفتگانه  است؟

مواردي كه در تجزيه ي « فعل» (التحليل الصرفِى ) رعايت مي شود عبارتند از :

1- ماضي، مضارع يا امر است.

2- صيغه فعل 

3- ثلاثي مجرّد است يا مزيد و اگر مزيد است از كدام باب است؟

موارد تجزيه ي « حرف» عبارتند از:‌

1- نوع حرف

 ( حرف جر = مِن / فِى / عَنْ/عَلَي/ إلي/بِـ / لِـ )

(حرف تعريف = ال)؛(حرف استفهام: هَل، أ)

(حرف نفي= لا ، ما ) ؛ ( حرف استقبال = سَـ ، سَوفَ)

2- حرف مورد نظر مبني بر چيست؟ ( اين مطلب را در درس هشتم خواهيد خواند.)

در الإعراب يا تركيب ذكر اين موارد لازم است:

1- فاعل و مرفوع       2- مبتدا و مرفوع       3- خبر و مرفوع  4- جارّ و مجرور                    5 - مجرور به حرف جر6- فعل و فاعل   7- مفعول و منصوب   

8- ذكرِ اين كه جمله، فعليّه است يا اسميّه .

مثال براي تجزيه و تركيب يا التحليل الصرفِى  و الإعراب. ( أكْتُبُ بِقَلَمٍ.)

أكتُبُ

فعلٌ مضارعٌ، لِلْمتكلّم مع الغير، ثلاثى مجرّد

الفعلُ و الفاعلُ و الجملةُ فِعليةٌ

بِـ

حرفُ جرٍّ

-

قلمٍ

اسمٌ، مفرد، مذكّر ، جامدٌ

مجرورٌ بِحرفِ الجرّ (بِقلمٍ، جارّ و مجرور)

 

تمرين: عَيِّن الصحيحَ:

 كَتَبَ الطالبُ دَرسَهُ فِى المنزلِ.

كَتَبَ:       فعلٌ مضارعٌ، مزيدٌ ثلاثى/ فعلٌ و فاعلُهُ « الطالب»

              للغائب، مجرّد ثلاثـﻰ / فعلٌ و الجملةُ فعليةٌ

ال:          حرفُ تعريفٍ

              حرفُ جَرٍّ

طالب:      اسمٌ، مفردٌ، اسم ُ فاعلٍ / مفعول و منصوب

               مذكّر ، مشتقّ / فاعل و مرفوع

درس:       اسم، مذكّر، صفة مشبهة / مفعول و منصوب

               مفرد، مذكّر/ مفعول و منصوب

ـهُ:           اسم، للغائب، ضميرٌ متّصل

               اسم، للمخاطب، ضمير منفصل

فِى :      حرفُ عطفٍ

             حرفُ جرٍّ

المنزل:     مفرد، مذكّر / مجرور بحرفِ جرّ

              اسمٌ مشتقّ ( اسم مكانٍ) / مفعول و منصوب


موضوعات مرتبط: عربی یک عمومی متوسطه ، آموزش قواعد برای همکاران دبیر ، آموزش صرف ، آموزش نحو ، آموزش تجزیه و ترکیب همراه با مثالهای متنوع

تاريخ : یکشنبه ۹ مهر۱۳۹۱ | ۲۲:۱۴ بعد از ظهر | نویسنده : حمزه |

تجزیه و ترکیب

تجزیه و ترکیب چیست؟

در عبارات عربی، اعم از قرآن، حدیث، قصائد، اشعار و حتی یک جملۀ کوتاه، دو نگرش وجود دارد؛ یکی نگرش در هیئت فعلی و اصل مادۀ هر واژه است، اعم از این که آن واژه اسم باشد یا فعل و یا حرف، و نگرش دیگر در علت پیدایش زیر و زَبَرِ حرف آخر در هر واژه است؛ از باب مثال، در جملۀ «إِنَّ حَسَناً قائِمٌ»، گاهی نگاه به فرد فرد واژه ها مانند: «إنّ»، «حَسَناً» و «قائمٌ» آنهم از جهت ماده و ذات یکایک آنهاست؛ یعنی می پرسند: «إنّ» چیست؟ باید پاسخ دهیم: یکی از حروف مشبهه بالفعل. می پرسند: «حسن» چیست (چه صیغه ای است)؟ باید پاسخ دهیم: صفت مشبهه است بر وزن «فَعَلٌ». می پرسند: «قائمٌ» چیست (چه صیغه ای است)؟ باید پاسخ دهیم: اسم فاعل است، بر وزن «فاعلٌ».موضوعات مرتبط: زبان و ادبیات عربی ، پرسش و پاسخ نکات قواعدی ، پاسخ به سؤلات دوستان و همکاران ، آموزش تجزیه و ترکیب همراه با مثالهای متنوع
برچسب‌ها: تجزیه وترکیب کلمات سوره والفجر

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه ۲۲ مرداد۱۳۹۱ | ۱:۴۰ قبل از ظهر | نویسنده : حمزه |

تجزیه وترکیب شماره ( 1)


جادَ بالأموال حتّی              حسبوهُ الناسُ حُمقاً    ( أبو نؤاس )


جادَ : فعلٌ ماضٍ ، للغائب ، مجرّد ثلاثيّ ، معتلّ وأجوف ( إعلاله علی الأصحّ بالإسکان والقلب ) لازم ، مبنيّ للمعلوم ، مبنيّ علی الفتح . / فعل وفاعله الضمیر المستتِر فیه جوازاً تقدیره « هو » والجملة فعلیّة ابتدائیّة .

بـ : حرف ، عامل للجرّ ، مبنيّ علی الکسر .

الأموال : اسم ، جمع تکسیر ( ومفرده مالٌ وهو مذکّر ) ، جامد غیر مصدر ، معرِّف بأل ، معرَب ، صحیح الآخَر ، منصرف . / مجرور بحرف الجرّ والجارّ والمجرور متعلَّقُهما فعل « جاد » .

حتّی : حرف ابتداء ، عامل جرّ ، مبنيّ علی السکون وناصب بأنْ مضمرة .

حسبوا : فعلٌ ماضٍ ، للغائبین ، مجرّد ثلاثيّ ، صحیح وسالم ، متعدّ إلی مفعولین ، مبنيّ للمعلوم ، مبنيّ علی الضمّ ، فعل من أفعال القلوب . / فعل وفاعله « الناس » والجملة فعلیّة ومصدر مؤوّل ومجرور محلّا بـ « حتّی » ، وضمیر الجماعة « واو في حسبوه » علامة للجمع المذکّر فقط . وهو علی لغة « أکلوني البراغیثُ » ونظیره في القرآن ( وأسرُّوا النجوی الذین ظلموا « الأنبیاء ، 3 » ؛ عَمّوا وصَمّوا کثیرٌ منهم « المائدة ، 71 » )

هُ : اسم ، غیر متصرّف ، ضمیر متّصل للنصب أو للجرّ ، للغائب ، معرفة ، مبنيّ علی الضمّ . / مفعول به أوّل منصوب محلّاً .

الناس : اسم ، مفرد ، ( أو اسم جمع ، واحدُه إنسان من غیر لفظه ) ، مذکّر ، جامد غیر مصدر ، معرّف بأل ، معرب ، صحیح الآخر ، منصرف . / فاعل ومرفوع .

حُمقاً : اسم ، مفرد ، مذکّر ، جامد مصدر ؛ و المصدر المجرّد کثیراً ما یُؤوّل إلی المشتق ویَحُلّ مَحلَه ، نکرة ، معرب ، صحیح الآخر ، منصرف . / مفعول به ثان منصوب .     


موضوعات مرتبط: زبان و ادبیات عربی ، آموزش نحو ، آموزش تجزیه و ترکیب همراه با مثالهای متنوع
برچسب‌ها: تجزیه وترکیب

تاريخ : یکشنبه ۲۲ مرداد۱۳۹۱ | ۱:۳۵ قبل از ظهر | نویسنده : حمزه |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.