(عـــــربـــي ‌دو تجربي رياضي )  

1- يفقهوا " در جمله ي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي " چرا مجزوم شده است ؟

ج- چون بعداز فعل امر آمده واز طرفي جواب شرط است براي فعل شرط محذوف مثلا بوده " ان تحلل يفقهوا قولي ". 

2- ويحك چه نوع كلمه اي است ؟   

ج- كلمه أي است براي اظهار عذاب و نقش مفعول به  براي فعل محذوف را دارد . كلمه ي ويـل نيز  در ويلك مثل آن است البته لازم به توضيح است اين دو كلمه  اگر به غير از لام اضافه شود مفعول به است ولي اگر بعد از آن لام بيايد "مثل ويل لكل همزة ...در اين صورت مبتدا است واگر  اضافه نشده باشند مفعول مطلق هستند .

3- انت " در "فالعب ‌أنت مع الأطفال "چه نقشي دارد ؟

ج- تأكيد براي ضمير مستتر أنت در فعل العب است .

4- كلمه ي حيا در "وا حيائي " چه اعرابي دارد ؟

ج مناداي مضاف از نوع ندبه تقد يرا منصوب است .

5- كلمات "هي و نحو" در جمله ي " الامة الاسلامية هي امة سائرة نحو الكمال " چه نقشي دارند ؟

ج كلمه "هــي " ضمير فصل است محلـي از اعراب ندارد وكلمه ي نحو جانشين مفعول فيه است .

6- كلمات "غير و ذاتـي " در " يبعث ضوء من مصدر غير ذاتـي " چه اعرابي دارند ؟

ج غيـر صفت است وتابع مصدر و كلمه ي ذاتي مضاف اليه و مجرور است .

7-  آيا " وصل " در جمله ي " ما جاورت قلب امرئ إلا وصل " محلي از اعراب دارد ؟

ج بله جمله ي حاليه محلا منصوب است چون مستثني مفرغ است پس جمله ي بعد إلا صاحب اعراب است . البته امرء نكره است در حاليكه  صاحب حال بايد معرفه باشد اما چون جمله منفي است اشكالي ندارد از طرفي جمله حاليه وقتي ماضي باشد با يد با قد همراه باشد كه چون جمله شعر است مي توان گفت قد در تقدير است .
موضوعات مرتبط: زبان و ادبیات عربی ، عربی دو تجربی و ریاضی ، پرسش و پاسخ نکات قواعدی ، پاسخ به سؤلات دوستان و همکاران
برچسب‌ها: پاسخ سؤالات قواعدی وترجمه عربی

تاريخ : چهارشنبه ۱۹ مهر۱۳۹۱ | ۲۱:۳۳ بعد از ظهر | نویسنده : حمزه |
پاسخ به سوالات  :

( عـــــربـــــي  يـك)

1-  نقش كلمه ي "السعادة " در " يا للسعادة " چيست ؟

ج : اين عبارت در تقدير بوده است " يا للسعادة لي " كه لام حرف جر و السعادة در لفظ مجرور به حرف جر مي باشد لكن به خاطر اينكه منادي است محلا منصوب و خود للسعادة متعلق به فعل محذوف است چون منادي خود فعلي در تقدير دارد .

2-  كلمه ي " نهاية " در : نهاية الفراق : چه اعرابي دارد ؟

ج- مي توان آنرا خبر براي مبتداي محذوف گرفت مثلا بوده " هذه نهاية الفراق " و يا مي توان آنرا مبتدا و خبر آنرا محذوف گرفت ( اولي بهتر است )  .

3-   كلمه ي " غدا حفلة " چه نقشي دارد ؟ غدا كه ظرف است خبر مقدم (شبه جمله) و حفلة را مبتداي موخر مي گيريم .

4-  " من " در جمله ي " من هو " چه نقشي دارد ؟ 

ج- من چون در اينجا اسم استفهام است ميتوان دو نظر داد يا اسم استفهام را مبتدا واسم بعد آنرا خبر گرفت .و يا اسم استفهام را خبر مقدم و كلمه ي بعدي را مبتداي موخر گرفت ( دومي بهتر است )

5-  كلمه ي "هنيئا " در جمله ي " هنيئا لك الشهادة يا اويس " چه اعرابي دارد ؟ بهتر است آنرا حال و منصوب بگيريم .

6-  " آسفة " در : لا اقدر آسفة : چه نقشي  دارد ؟

خبر است براي مبتداي محذوف ( انا ).

7- كلمه ي "وراء ها " د ر جمله ي " ما الفائدة في ثروة وراء ها لعنة الناس " چه اعرابي دارد ؟

وراء چون ظرف است وقبل از لعنة قرار گرفته آنرا خبر مقدم براي لعنة گرفته وجمله ي اسميه بعد از ثروة را جمله ي وصفيه محلا مجرور مي گيريم .


موضوعات مرتبط: زبان و ادبیات عربی ، عربی یک عمومی متوسطه ، پرسش و پاسخ نکات قواعدی ، پاسخ به سؤلات دوستان و همکاران ، نمونــــه سوالات عربی متوسطــــه
برچسب‌ها: پاسخ سؤالات قواعدی وترجمه عربی

تاريخ : چهارشنبه ۱۹ مهر۱۳۹۱ | ۲۱:۳۰ بعد از ظهر | نویسنده : حمزه |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.